Saturday, November 2, 2013

bahasa indonesia itu gak tenar

dan flickr pun menyapa pakai bahasa malaysia!


tak betul nih pun.